Keuze
Nederlands leren
Nederlands moeilijk!??
Werkwijze
website-silvia-dutch005002.jpg

  Werkwijze:
Tijdens een vrijblijvend intakegesprek worden uw wensen, behoeften en het niveau bepaald.
Daarnaast wordt besproken wat het streefniveau is en waarop de nadruk moet liggen ( conversatie,
luisteren, uitspraak, grammatica, woordenschat of schrijfvaardigheid).
Aan de hand daarvan wordt het lesmateriaal en de lesstrategie besproken.
U wordt daarbij ook gestimuleerd om eigen oefenmateriaal mee te nemen.
Ik pas de oefeningen graag aan uw wensen en dagelijkse omstandigheden aan.
Indien u kiest voor een groepsles zal de cursus iets minder aangepast zijn aan de persoonlijke wensen en zal de inhoud in overeenstemming met de groep worden ingevuld.

Omdat je een taal alleen goed onder de knie krijgt door veel in de te leren taal te spreken, wordt er tijdens de les zoveel mogelijk in het Nederlands gecommuniceerd. Zowel het uitleggen en oefenen van de grammatica, het uitbreiden van de woordenschat, schrijfvaardigheid als luister- en spreekvaardigheid zijn een vast onderdeel van de lessen. Ook de culturele aspecten komen aan bod.
Leer de taal van het land waarin je woont